Wat is Reiki?

Wat betekent het woord Reiki?
'Reiki' is een homoniem en staat voor Reiki-energie en Reiki-beoefening. Maar Reiki schrijft verder niet voor wat het zou moeten zijn. Je mag het zelf bepalen en verwoorden. Eigenlijk is Reiki meer een begrip dan samen te vatten in 1 woord. Het is altijd tamelijk lastig een Japans woord te vertalen omdat Japans een conceptuele taal is en westerse talen meer analytisch zijn opgebouwd.

Wat is Reiki-energie?
In ons land worden meerdere termen gehanteerd zoals universele, kosmische of levensenergie. Reiki-energie is een samenstelling van 'Rei' en 'Ki' die een verbinding uitdrukt tussen onze eigen levensenergie en de universele, overal aanwezige levensenergie.

Wat is Reiki-beoefening?
Reiki-beoefening is een natuurgeneeswijze die beoefend wordt door handoplegging. Iemand die Reiki geeft, geeft niet zijn/haar eigen energie, maar geeft energie vanuit het universum of de kosmos aan de ontvangende persoon. Zelf begrijp ik steeds beter waarom velen het als een spirituele heelwijze ervaren.

Wat doet Reiki?
Reiki werkt helend omdat het zelfgenezend vermogen van de mens wordt gestimuleerd. Iedereen krijgt in meer of mindere mate blokkades ten gevolge van reacties op allerlei ervaringen en gebeurtenissen in het leven. Energie stroomt dan minder door het lichaam wat kan resulteren in lichamelijke, mentale of emotionele klachten. Reiki kan positief werken op dergelijke blokkades, waardoor in dergelijke klachten verbetering kan optreden. Dit kan merkbaar zijn door o.a. sneller genezen van ziekten, energieker en vitaler voelen en goede balans vinden in en met het leven, meer ontspannen zijn en het beter verwerken van psychische processen. Tevens kan Reiki worden gebruikt ter ondersteuning van therapieën en kuren uit de reguliere gezondheidszorg. Reiki is dus uitdrukkelijk niet bedoeld als vervanging van de westerse gezondheidszorg!

Kan je Reiki waarnemen?
Het waarnemen van Reiki-energie is een individuele ervaring en kan van persoon tot persoon verschillen. Veel mensen ervaren het ontvangen van Reiki als een ontspannende, rustgevende, liefdevolle, warme, soms ook emotionele gebeurtenis waarvan voorheen niet bekend was dat zoiets bestond. Het waarnemen zoals we dat voornamelijk kennen vindt plaats middels onze zintuigen, horen, zien, voelen, ruiken. Het waarnemen van (de effecten van) Reiki vindt ook op een ander niveau plaats, en dan is 'persoonlijke beleving' een betere omschrijving dan 'voelen'.

Werkt Reiki altijd?
Eén van de bijzondere eigenschappen van Reiki is dat het een eigen soort ‘kennis’ heeft om altijd daar te helen waar het op dat moment het meest noodzakelijk is. Dus Reiki werkt wel altijd, maar soms niet daar waar je het verwacht en soms onopgemerkt.

Aan wie kan Reiki worden gegeven?
Reiki kan aan iedereen worden gegeven die het wil ontvangen. Daar Reiki een levensenergie is kan Reiki tevens uitstekend aan kinderen, dieren en planten worden gegeven. Ook aan zaken als kristallen, medicijnen e.d. kan Reiki worden gegeven. Aan situaties als examens, operaties, herstel e.d. kan Reiki worden ‘gestuurd’ dat kan worden geleerd tijdens Reiki II.

Waar komt Reiki vandaan?
Reiki komt uit Japan. Deze heelwijze is ontwikkeld door Mikao Usui rond het jaar 1900. Zijn zoektocht leidde hem door Japans esoterisch Boeddhisme, Shinto en het Christendom om uiteindelijk 'healing' middels hand-opleggen te kunnen vormgeven. Als je je knie stoot, leg je ook je hand erop omdat dat natuurlijk aanvoelt.

Via Usui en anderen is Reiki over de wereld verspreid. Momenteel zijn in ieder land ter wereld mensen die Reiki beoefenen. In Nederland zijn het er enkele honderdduizenden, waarmee Reiki één van de snelst groeiende additionele heelwijzes is in ons land. Ook heeft Reiki zich ontwikkeld in honderden verschillende Reiki stijlen. Ik bied aan de stijl:
Usui Shiki Ryoho.